Registre Telemàtic de l'Ajuntament de Palma

Registre Telemàtic de l'Ajuntament de Palma

Registre Telemàtic de l'Ajuntament de Palma

Registre de l'Ajuntament de Palma per a presentar sol·licituds i altres documents per Internet. "És equivalent al Registre General Municipal presencial, però en línia."

Què és?

És un registre que s'integra plenament en el Registre General Municipal i que funciona per via telemàtica. No hi ha un lloc concret d'accés al Registre Telemàtic sinó que és una eina vinculada a alguns tràmits, en els quals s'han d'entrar sol·licituds i altres documents al Registre General.

Què permet?

El Registre Telemàtic permet presentar a través d'Internet i les 24 hores del dia les sol·licituds i altres documents dels tràmits que ho requereixin. El ciutadà obté com a resposta un justificant que acredita la presentació.

 Presentar sol·licituds i altres documents al Registre Telemàtic té els mateixos efectes que presentar-los al Registre Municipal.

Com funciona?

Alguns tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma utilitzen el Registre Telemàtic per a la presentació de sol·licituds o documents.

Per a presentar sol·licituds o documents al registre telemàtic cal que el ciutadà disposi de firma electrònica, per garantir la seguretat.

Quan l'Administració rep les sol·licituds o documents enviats respon enviant un justificant de registre en format PDF, firmat amb un codi de verificació electrònic que conté la data i l'hora de recepció. Aquest arxiu (PDF) serveix, a tots els efectes, com a resguard de l'entrada al Registre de tota la documentació enviada i és molt important guardar-lo.

Cas d'ús

Quan un tràmit requereix l'ús del registre telemàtic es presentarà l'opció de firmar i entrar al registre les sol·licituds o documents corresponents al tràmit en qüestió, que prèviament el ciutadà haurà emplenat o adjuntat.

Quan l'Administració rep les sol·licituds o documents genera un arxiu digital per al ciutadà que serveix com a justificant de l'entrada. Aquest arxiu s'ha de descarregar de la pàgina de tramitació electrònica del tràmit.

Terminis de tramitació al Registre Telemàtic

Tot i que el Registre Telemàtic és operatiu les 24 hores de tots els dies de l'any, els terminis de tramitació estan determinats per les dates establertes al tràmit en qüestió. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de sol·licituds o documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Data darrera modificació: 3 d’abril de 2023