Adjuntar documents a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma

Adjuntar documents a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma

Adjuntar documents dins la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma

Presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits, etc. que es fan en línia. "És equivalent a presentar documents en la tramitació presencial."

Què és?

Hi ha tràmits que requereixen presentar documentació addicional (certificats, justificants, etc.). En determinats tràmits aquesta documentació es pot presentar també telemàticament, de manera que queda vinculada al tràmit en qüestió.

Si s'utilitzen la sol·licitud genèrica i el registre electrònic convé seguir les indicacions de la tramitació presencial fent servir els models de sol·licitud específics i incorporant-hi la documentació requerida com a document adjunt, ja que d'aquesta manera la tramitació serà més ràpida.

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma només accepta determinats formats de documents (vegeu "Requeriments dels documents adjunts").

Requeriments dels documents adjunts

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma estableix per a la presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits els requeriments següents:

  •  Format dels documents
    •  Només s'accepten els formats de documents següents: PDF, doc, ODT, JPG.
  •  Mida dels arxius
    • La mida de cada arxiu dels documents a adjuntar no pot superar els 20.000 Kb.

 Com generar documents en format PDF?

Els fitxer PDF es poden generar amb diversos programaris. Per exemple, la suite d'ofimàtica OpenOffice.org pot guardar qualsevol document en format PDF. També ho fa la darrera versió de la suite d'ofimàtica de Microsoft, Office 2007.

La forma més simple de generar fitxers PDF en general, i que serveix per a qualsevol programa que s'empri, és utilitzar un controlador d'impressora que generi PDF (impressora virtual).

Aquests controladors una vegada instal·lats actuen com una impressora més, de forma que per a convertir a PDF des de qualsevol programa l'únic que cal fer és triar l'opció d'imprimir i la impressora (que apareixerà com a PDFCreator o similars). Una vegada triada la impressora el controlador generarà el PDF i el guardarà a la carpeta que s'especifiqui. A continuació, per defecte, l'obrirà.

És important, especialment les primeres vegades que es generin documents en PDF, comprovar que són correctes. S'ha de configurar l'impressora PDF per a complir els requisits especificats anteriorment.

Eines i recursos informàtics per a generar documents PDF

Hi ha moltes impressores virtuals per a generar PDF. A continuació, a títol informatiu s'enumeren referències a diversos programes de codi obert per a sistemes Windows:

  • PDF Creator: aquest programa té una interfície de configuració molt atractiva i està disponible en català.
  • QuoVadis PDF .

Si no es vol instal·lar un nou programa o s'accedeix a la tramitació electrònica des d'un ordinador compartit hi ha diversos webs que fan la conversió en línia.

També a nivell informatiu a continuació s'inclouen referències a alguns d'aquests serveis: Neevia, PDFonline.

Aquestes referències s'han de considerar una ajuda, una simple informació. No és pretén recomanar cap programari ni tampoc l'Ajuntament es pot fer responsable de l'ús o del suport a aquest programes.

Data darrera modificació: 3 d’abril de 2023