Sede Dms Consultas

Podeu consultar l'estat de tramitació de la vostra DMS introduint el seu codi en el següent formulari o bé telefonant al 010.

Codi de la DMS:

La resolució de les vostres demandes té sis estats de resolució:

Registrada: Vol dir en estat inicial.
En anàlisi: Vol dir en fase d'estudi.
En implantació: Vol dir en fase d'execució.
Tramitada: Tramitada: Vol dir que la vostra demanda està tancada.
No conformitat: vol dir que ha transcorregut el termini establert sense tramitar-la.
No conformitat tramitada: vol dir que la vostra demanda està tancada.